کمپین وبلاگ نویسی امام نقی علیه السلام | Imam Naghi - مطالب نرم افزار موبایل

[ ]
 
 
نگاهی بر زندگی دوازده امام علیهم‌السلام- امام هادی (ع)
نگاهی بر زندگی دوازده امام علیهم‌السلام- امام هادی (ع)

كتاب حاضر برگزیده و خلاصه‌ای با تغییرات از كتاب "الارشاد فی معرفه حجج‌الله علی العباد" تالیف شیخ مفید می‌باشد

عناوین اصلی كتاب شامل:
ویژگیهای زندگی امام هادی؛ دو نمونه از فضایل و دلایل امامت امام هادی؛ نمونه‌ای از معجزات امام هادی؛ احضار امام هادی از مدینه به پادگان سامرا؛ فرزندان امام هادی؛ پاورقی

پدید آورنده: علامه حلی
مترجم: محمد محمدی اشتهاردی

خدمات:
مشاهده در کتابخانه

برنامهٔ QR Code4000-negahi-be-zendegiye-12 imam.zip
دریافت فایل    حجم: 317 kB
برنامهٔ QR Code4000-negahi-be-zendegiye-12 imam.apk
دریافت فایل    حجم: 358 kB
برنامهٔ QR Code4000-FA-negahi-be-zendegiye-12 imam.pdf
دریافت فایل    حجم: 402 kB
برنامهٔ QR Code4000-FA-negahi-be-zendegiye-12 imam.epub
دریافت فایل    حجم: 115 kB


دوشنبه 6 شهریور 1391ساعت : 03:34 ب.ظ | کمپین وبلاگ نویسی امام علی النقی (ع)
 
نگرش علم الحدیثی امام هادی (ع)
نگرش علم الحدیثی امام هادی (ع)
عناوین اصلی كتاب شامل:
نگاهی به وضعیت حدیث در دوران امام هادی؛ نگرش علم الحدیثی امام هادی؛ علل قلت آراء علم الحدیثی امام هادی؛ آرای علم الحدیثی امام هادی؛ اقدامات امام هادی در زمینه‌ی علوم حدیث
پدید آورنده: نوروز امینی
خدمات:
مشاهده در کتابخانه
برنامهٔ QR Code4002-negaresh-elmolhadisi-imam-hadi.zip
دریافت فایل    حجم: 342 kB
برنامهٔ QR Code4002-negaresh-elmolhadisi-imam-hadi.apk
دریافت فایل    حجم: 386 kB
برنامهٔ QR Code4002-FA-negaresh-elmolhadisi-imam-hadi.pdf
دریافت فایل    حجم: 552 kB
برنامهٔ QR Code4002-FA-negaresh-elmolhadisi-imam-hadi.epub
دریافت فایل    حجم: 159 kB

دوشنبه 6 شهریور 1391ساعت : 03:24 ب.ظ | کمپین وبلاگ نویسی امام علی النقی (ع)
 
امام هادی(ع) به روایت اهل سنت
امام هادی(ع) به روایت اهل سنت

عناوین اصلی كتاب شامل:
دودمان امام‏؛ كنیه و القاب‏؛ والدین امام‏؛ ولادت و شهادت امام‏‏؛ رحلت یا شهادت امام‏؛ بارگاه امام هادی‏؛ فرزندان امام‏؛ نص بر امامت امام هادی؛ جایگاه علمی ـ معنوی امام‏؛ جایگاه امام نزد اهل سنت؛ پاورقی

پدید آورنده: واحد تحقیقات ماهنامه كوثر

خدمات:
مشاهده در کتابخانه

برنامهٔ QR Code3940-emam-hadi-az-negahe-ahle-sonat.zip
دریافت فایل    حجم: 314 kB
برنامهٔ QR Code3940-emam-hadi-az-negahe-ahle-sonat.apk
دریافت فایل    حجم: 354 kB
برنامهٔ QR Code3940-FA-emam-hadi-az-negahe-ahle-sonat.pdf
دریافت فایل    حجم: 445 kB
برنامهٔ QR Code3940-FA-emam-hadi-az-negahe-ahle-sonat.epub
دریافت فایل    حجم: 118 kB
یکشنبه 1 مرداد 1391ساعت : 04:04 ب.ظ | کمپین وبلاگ نویسی امام علی النقی (ع)
 
امام هادی (ع) و اتحاد پیروان اهل بیت (ع)
امام هادی (ع) و اتحاد پیروان اهل بیت (ع)

عناوین اصلی كتاب شامل:
امام هادی در یك نگاه؛ چند سند رهبری ائمه؛ حاكم شدن ارزش‌های واقعی؛ پاورقی

پدید آورنده: عبدالكریم پاك نیا

خدمات:
مشاهده در کتابخانه

برنامهٔ QR Code3943-imam-hadi-va-etehad-peyrovan-ahle-bayt.zip
دریافت فایل    حجم: 326 kB
برنامهٔ QR Code3943-imam-hadi-va-etehad-peyrovan-ahle-bayt.apk
دریافت فایل    حجم: 366 kB
برنامهٔ QR Code3943-FA-imam-hadi-va-etehad-peyrovan-ahle-bayt.pdf
دریافت فایل    حجم: 420 kB
برنامهٔ QR Code3943-FA-imam-hadi-va-etehad-peyrovan-ahle-bayt.epub
دریافت فایل    حجم: 124 kB
یکشنبه 1 مرداد 1391ساعت : 03:57 ب.ظ | کمپین وبلاگ نویسی امام علی النقی (ع)
 
امام هادی (ع) و حوزه حدیثی قم
امام هادی (ع) و حوزه حدیثی قم
عناوین اصلی كتاب شامل:
مقدمه؛ شاگردان قمی امام؛ ارسال سهم امام؛ مبارزه با فرهنگ غلو؛ پاورقی
پدید آورنده: غلامعلی عباسی
خدمات:
مشاهده در کتابخانه
برنامهٔ QR Code3945-imam-hadiva-hoze-hadisi-ghom.zip
دریافت فایل    حجم: 316 kB
برنامهٔ QR Code3945-imam-hadiva-hoze-hadisi-ghom.apk
دریافت فایل    حجم: 356 kB
برنامهٔ QR Code3945-FA-imam-hadiva-hoze-hadisi-ghom.pdf
دریافت فایل    حجم: 403 kB
برنامهٔ QR Code3945-FA-imam-hadiva-hoze-hadisi-ghom.epub
دریافت فایل    حجم: 112 kB

یکشنبه 1 مرداد 1391ساعت : 03:51 ب.ظ | کمپین وبلاگ نویسی امام علی النقی (ع)
 
امام هادی (ع) و جلوه‌های غدیر
امام هادی (ع) و جلوه‌های غدیر

عناوین اصلی كتاب شامل:
مقدمه؛ فضائل امام علی در قرآن؛ آیه ولایت و اثبات امامت علوی؛ كیفیت انطباق آیه بر امام علی؛ رابطه‌ی پرداخت زكات و توجه تام امام علی در نماز؛ مبالغه در قیمت انگشتر

پدید آورنده: عباس كوثری

خدمات:
مشاهده در کتابخانه

برنامهٔ QR Code3944-imam-hadi-va-jelvehaye-ghadir.zip
دریافت فایل    حجم: 338 kB
برنامهٔ QR Code3944-imam-hadi-va-jelvehaye-ghadir.apk
دریافت فایل    حجم: 377 kB
برنامهٔ QR Code3944-FA-imam-hadi-va-jelvehaye-ghadir.pdf
دریافت فایل    حجم: 420 kB
برنامهٔ QR Code3944-FA-imam-hadi-va-jelvehaye-ghadir.epub
دریافت فایل    حجم: 133
یکشنبه 1 مرداد 1391ساعت : 03:48 ب.ظ | کمپین وبلاگ نویسی امام علی النقی (ع)
 
فروغی از دانش امام هادی (ع)
فروغی از دانش امام هادی (ع)
ناوین اصلی كتاب شامل:
مقدمه؛ زیارت جامعه؛ امام هادی و آثار فقهی
پدید آورنده: عباس كوثری
خدمات:
مشاهده در کتابخانه
برنامهٔ QR Code3990-foroghi-az-danesh-imam-hadi.zip
دریافت فایل    حجم: 311 kB
برنامهٔ QR Code3990-foroghi-az-danesh-imam-hadi.apk
دریافت فایل    حجم: 349 kB
برنامهٔ QR Code3990-FA-foroghi-az-danesh-imam-hadi.pdf
دریافت فایل    حجم: 400 kB
برنامهٔ QR Code3990-FA-foroghi-az-danesh-imam-hadi.epub
دریافت فایل    حجم: 107 kB

پنجشنبه 22 تیر 1391ساعت : 09:59 ب.ظ | کمپین وبلاگ نویسی امام علی النقی (ع)
 
غدیر در سیره ی عملی امام هادی علیه السلام
غدیر در سیره ی عملی امام هادی علیه السلام
عناوین اصلی كتاب شامل:
مقدمه؛ بخش اول: اتمام حجتهای حضرت امام علی النقی علیه السلام با غدیر؛ بخش دوم: غدیر در زیارت غدیریه امام هادی علیه السلام؛ بخش سوم: منشور امامت در زیارت جامعه كبیره امام هادی علیه¬السلام؛ بخش چهارم: گفتارهای نورانی از امام هادی علیه السلام
پدید آورنده: محمد رضا شریفی
خدمات:
مشاهده در کتابخانه
برنامهٔ QR Code4076-ghadir-dar-siree-emam-hadi.zip
دریافت فایل    حجم: 456 kB
برنامهٔ QR Code4076-ghadir-dar-siree-emam-hadi.apk
دریافت فایل    حجم: 493 kB
برنامهٔ QR Code4076-FA-ghadir-dar-siree-emam-hadi.pdf
دریافت فایل    حجم: 772 kB
برنامهٔ QR Code4076-FA-ghadir-dar-siree-emam-hadi.epub
دریافت فایل    حجم: 260 kB

پنجشنبه 22 تیر 1391ساعت : 09:55 ب.ظ | کمپین وبلاگ نویسی امام علی النقی (ع)
 
چهل داستان و چهل حدیث از امام هادى علیه السلام
چهل داستان و چهل حدیث از امام هادى علیه السلام
شامل : پیشگفتار ، خلاصه حالات دوازدهمین معصوم ، دهمین اختر امامت ، طلعت نور دهمین اختر امامت ، طلعت نور بین مكّه و مدینه ، فراهم شدن آب براى نماز ، آگاهى از درون اشخاص ، خبر از دگرگونى رؤ ساى حكومت ، نان در سفره و بلعیدن جادوگر ، پیدایش دو درخت بزرگ ، نمایش لشكر امام در مقابل خلیفه ، دریافت اموال در موقع مناسب ، پیش گوئى از مرگ فرمانده گارد ، درمان مریض و مسلمان شدن پزشك نصرانى ، اهمیّت عقیق و فیروزه در نجات از درندگان ، تبلیغ دین و زنده كردن پنجاه غلام ، جزاى خیانت احسان ! ، هدایت شخص منحرف ؛ و مریض ، استجابت بعد از سه روز ، ریگ بیابان یا طلاى سرخ ، تقسیم گوسفند و طىّالارض ، خداوند بهترین یار و نگهبان ، شفاى خلیفه با دعاى امام ، تعیین و خریدارى همسر در بغداد ، خبر از مرگ دشمن و اختصاص ایّام ، دو جریان تكان دهنده دیگر ، پوشش و پیش بینى باران ، پیامبران ، و منصب امامت ، دعاى امام در حقّ اصفهانى ، بالا رفتن پرده با قدوم مبارك امام علیه السلام ، شانس در شكستگى نگین انگشتر ، وضعیّت وجوهات و اموال ارسالى از قم ، هیچ زمینى خالى از قبر نیست ، الاغ نصرانى و شیعه شدن پسرش ، تصرّف و اظهار مافوق بشر ، وساطت غیرمستقیم در رفع مشكل ، پیدایش آب و نجات همراهان ، پیش بینى مهمّ در آزادى از زندان ، هدایت گمراه با سخنى كوتاه ، تواضع ، نشانه عظمت و حقانیّت ، آشنائى به زبان ها و تعلیم به دیگران ، مرگ خلیفه ظالم بعد از سه روز ، توكّل بر خداوند و نجات از مرگ ، تسلیم ودیعه هاى امامت به وصىّ خود ، در رثاى دهمین ستاره فروزنده ، پنج درس ارزشمند و آموزنده ، منقبت دهمین ستاره هدایت ، چهل حدیث گهربار منتخب

پدید آورنده: عبدالله صالحى
خدمات:
مشاهده در کتابخانه
برنامهٔ QR Code426-40dastan-va-hadis-az-emam-hadi.zip
دریافت فایل    حجم: 459 kB
برنامهٔ QR Code426-fa-40dastan-va-hadis-az-emam-hadi.apk
دریافت فایل    حجم: 431 kB
برنامهٔ QR Code426-FA-40dastan-va-hadis-az-emam-hadi.pdf
دریافت فایل    حجم: 833 kB

یکشنبه 11 تیر 1391ساعت : 01:05 ب.ظ | کمپین وبلاگ نویسی امام علی النقی (ع)
 
همایش عسكریین علیهما السلام
همایش عسكریین علیهما السلام

سخنرانى‏  حضرت آیة اللَّه حاج سیّد حسن فقیه ‏امامى‏  مدّ ظلّه العالی‏ در همایش سامرا و تخریب حرم‏

پدید آورنده: آیت ‌الله حاج‌سید‌حسن‌ فقیه ‌امامی

خدمات:
مشاهده در کتابخانه

برنامهٔ QR Code2205-hamayeshe-askariayn-A.zip
دریافت فایل    حجم: 410 kB
برنامهٔ QR Code2205-fa-hamayeshe-askariayn-A.apk
دریافت فایل    حجم: 358 kB
برنامهٔ QR Code2205-FA-hamayeshe-askariayn-A.pdf
دریافت فایل    حجم: 365 kB
یکشنبه 11 تیر 1391ساعت : 12:52 ب.ظ | کمپین وبلاگ نویسی امام علی النقی (ع)

درباره کمپین
کمپین وبلاگ نویسی امام علی النقی (علیه السلام)‍‍‍

تقدیم به ساحت مقدس امام نقی (علیه السلام). لطفا با درج لینک یا لوگوی کمپین در وبلاگ یا وبسایت خود از کمپین در موتور های جستجو حمایت کنید و با ارسال لینک خود در بین حامیان کمپین جای گیرید. بی صبرانه منتظر حمایت شما از کمپین هستیم.

آخرین مطالب
نظر سنجی
کمپین را از چگونه دیدید ؟
حامیان کمپین تا این لحظه
آمار کمپین
   تعداد مطالب :
   آخرین بروز رسانی :
   بازدید امروز :
   بازدید دیروز :
   بازدید این ماه :
   بازدید ماه قبل :
   بازدید کل :
   آخرین بازدید :

 
پرش به بالا
Display Pagerank
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic